Een loopbaan van betekenis

| 0

Edited by Marinka Kuijpers and Reinekke Lengelle

Written in Dutch, the title translated is "A meaningful career".

Zelf betekenis geven aan de (levens)loopbaan is van toenemend belang in een geïndividualiseerde samenleving en op een ongewisse arbeidsmarkt. Niet de werkgever of de overheid maar het individu zelf wordt verantwoordelijk voor bestaanszekerheid en persoonlijke groei. Politici geven als vanzelfsprekend het onderwijs de opdracht om leerlingen en studenten voor te bereiden op (over)leven in een onzekere maatschappij. Het onderwijs hen leren hoe ze hun (levens)loopbaan kunnen vormgeven. Het is de vraag of - en zo ja, onder welke condities - het onderwijs hieraan kan voldoen. Dit boek gaat over hoe betekenisvolle loopbanen kunnen worden vormgegeven. Het bevat de uitgewerkte lezingen en presentaties van sprekers op het congres 'Een loopbaan van betekenis', dat ter gelegenheid van het afscheid van Frans Meijers als lector aan De Haagse Hogeschool werd georganiseerd. Over de auteur(s): Diverse auteurs uit wetenschap en praktijk geven een geschakeerd beeld van een hedendaagse visie op loopbaanontwikkeling en -begeleiding. Verschillende perspectieven komen aan bod, zoals economische en beleidsmatige invalshoeken, maar ook creatieve benaderingen maken onderdeel uit van deze bundel. Meijers zelf blikt in een hoofdstuk terug op zijn bijdrage aan de ontwikkeling van en het onderzoek naar loopbaanoriëntatie en -begeleiding in Nederland. Ten slotte komen een aantal mensen aan het woord, die grote invloed hebben gehad op het werk van Frans Meijers, over gebeurtenissen en mensen die voor en in hun eigen loopbaan van betekenis zijn geweest. Prof. dr. Marinka Kuijpers is bijzonder hoogleraar 'Leeromgeving en Leerloopbanen in het (v)mbo' aan de Open Universiteit en lector 'Pedagogiek van de Beroepsvorming' aan de Haagse Hogeschool. Zij heeft een onderneming 'CarPe Carrière- Perspectief' en is bestuurder/directeur van de 'Loopbaangroep'. Dr. Reinekke Lengelle is docent aan Athabasca University (Canada's Open University) en aan de Haagse Hogeschool. Ze werkt als zelfstandig trainer in Edmonton.

Published:
Publisher: Maklu
Editors:
Tags: